ZİYARETÇİ DEFTERİNE HOŞGELDİNİZMesaj Ekle | Siteye Dönniyazi06 Eylül 2009 Pazar 21:09:28
ŞİRKETİN ANA SÖZLEŞMESİ 3 MADDESİ 1=Amac ve konu dahilinde her tütlü menkul ve gayri menkulleri a= Alır satar ve kiraya verir b=Bunların üzerinde her türlü tasarrufta bulunur. İnşaat yapar fabrika bınası depo,antrepo gibi tesisler kurar. c= Kat mülkiyeti iltifakı kurar. d=İktisap ve devir ve ferag eder.Tevhid, infaz intifa,,sükna,taksim,cins tashihi, yola ve yeşil alana gelen yerleri bedelli,bedelsiz terk edebilir. 2=İpotek ve rehin vb olmak üzere taşınmazlarla ilgili 3= Her nevi aynı hakları leyh vs aleyhine iktisap ve tesis edebilir. Şirket leyhine ve ya aleyhine irtifak ve intiba hakları tesis eder ve bunlar üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir. 4=İpotek teminat kefalet sair aynı hakları tesis kabul fek edebilir. 5=Şirket alacaklarının temini icin gercek ve tüzel kişilere ait menküller üzerine şirket lehine ipotek vs haklar tesis edebilir. 6=Ücüncü kişilerin bankalar ve diger şahıs ve kuruluşlardan alacakları kredilerin temini icin ıpotek teslim, kefalet ve dıger teminatları vermek ve bunları kabul ve fek etmek. 7=Şirket maksat ve mevzuu ile ilgili hususların tahakkuku icin her türlü mali,ticari,sınai, iş ve taahhutlere girer ve her türlü ic ve dış krediler temin edebilir.
  niyazit64@.. | http://www.bolmehaber.tr.gg (1)

NİYAZİ05 Eylül 2009 Cumartesi 21:09:57
İHTİYAT AKCESİ İhtiyat akcesi şirket sermayesinin yüzde 20 sine cıkıncaya kadar ayrılır. Bu miktarın azalması halinde yeniden ihtiyat akcesin ayrılmasına devam olunur. Kanununi ihtiyarı ihtiyat akceleri ile kanunun ve bu ana sözleşme hükümlerine göre ayrılması gereken miktar safi kardan ayrılmadıkca hissedarlara kar dagıtılamaz. Şirketin merkezi UŞAK ili merkez ilcesindedir adresi kera kuyu mahallesi cumhuriyet meydanı no 8 belediye hizmet binası bölme Uşak. Adres degişikliginde yani adres. Ticaret sicilinde tescil gazzetesinde ilan ettirilir, Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan yapılan tebligat sirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan adilmiş adresten ayrılmış olmasına ragmen yeni adresini süresi icinde tescil ettitmemiş şirket icin bu durum fesih sebebi sayılır.
  niyazit64@.. | http://www.bolmehaber.tr.gg (1)

NİYAZİ05 Eylül 2009 Cumartesi 20:09:58
Karın dagıtımı Şirketin safi karı yapılmış her ceşit masrafların cıkarılmasından sonra kalam mikt ardır. Safi kardan her sene evvela yüzde 5 yüzde beş yasal yedek akca ayrılır. Kalan, Hissedarlara ödenmiş sermaye, üzerinden hisseleri arasında dagıtılır kara iştirak edenlerle hıssedarlara dagıtılmasının kararlaştırılan miktardan T.T.K. nın 466 cı maddesinin. 2ci fıkrasının 3 nolu bendi geregince yüzde on ayrılarak yedek akcaya ayrılır. Kardan Kısmının hissedarlara deagıtılmasını veya şirket adına işletilmesi veya memurlara. hizmetlilere ikramiye olarak verilmesi gibi kararlar şirket sermayesinin en az yüzde elli bir temail eeden hissedarların kararına baglıdır.
  niyazit64@.. | http://www.bolmehaber.tr.gg (1)

NİYAZİ04 Eylül 2009 Cuma 20:09:28
B= Şirket konusu ile ilgili petrol naklettirmek ve petrol yan ürünlerinin pazarlamasını ve satıiını yapmak icin istasyon kurmak irtasyon bayilikleri almak istasyonlar kiralamak veya kira yı vermek. c=Şirket her türlü sıvılaştırılmış petrol gazının bayiligini almak toptan ve parakende satışı icin alt bayilikler temin etmek. d=Şirket konusu ile ilgili olarak tesisler kurmak bunları işletmek işletme haklarnı devralmak ve devir etmek şirket konusu ile ilgili tüm kamu ve idare ve müesselerinin ,belediyelerinin kamu iktisadi tesebbuslerınin her neviihaleleri katılabilir ,İlgili taahtulerde bulunabilir gerkli işlemleri yapabilir.
  niyazit64@.. | http://www.bolmehaber.tr.gg (1)

NİYAZİ04 Eylül 2009 Cuma 20:09:44
2= TAIM ALANINDA Şirket her türlü tarım ürünleri yaş ve kuru meyveler ile alım satımı,mali iftali ve ihalesini yapar. b= Her türlü organik dogal gıda maddesinin alımı satımı ithalinive ihracıtını yapar. c= Her türlü organik ve dogal tarımsal ürünler,tahıllar,tohumlar, bakliyat.hububat, baharat endustriyal bitkiler soganlar ve fidelerin mali alım ve satmını ithalatını ve ihracıtın yapar. 3 = havvancılık alanında a= Şirket her türlü büyük ve kücük baş havvancılıgın yetiştiriciligini yapmak, yaptırmak, alım ve satımını yapmak ıthalatını ve ihracatını yapmak. e=Şirket her türlü büyük ve kücük baş hayvanların kesim işlemlerini ile ilgili mezbahaneler kurmak kurulu mezbahaneleri kiralamak işletmek işlettirme işleri yapar. f= Şirket hertürlü büyük ve kücük baş havvanların ürünlerinin toptan veya parakende alım satımını yapmak ıthalatını ve ihracatnı yaptırmak. g= Şirket hayvan yetiştiriciligi ile ilgili her türlü yem ve bitkilerinin yetiştiriciligini yapmak ithalatını ve ihracatını yapmak. AKARYAKIT ALANINDA A= Şirket konusu ile ilgili hem petrol super benzin,kurşunsuz benzin, gaz motorin, her türlü madeni yaglar ve petrol yan ürünler, fueloil,lpg, ve benzeri petrol ürünlrini,asfalt zift ve katkı maddelerinin toptan ve parakende alım ve satımını yapmak,yaptırmak
  niyazit64@.. | http://www.bolmehaber.tr.gg (1)niyazi04 Eylül 2009 Cuma 19:09:16
Şirkey mevzuatı ve ya konusunun gerektirdigi menkul veya gayri menkul malları ıktısap eder, bu menkul veya gayri menkul mallarını alacaklarına teminat olarak ıpotek eder, mallar uzerinde şirket lehine ipotek teris ve tescil ettirir sahibi bulunmayan menkul ve gayri menkkulünn kiraya verir veya satar şahıslara her türlü kefaleti verebilir. \r\nİ= Şirket konusu ile ilgili olarak,makina ve tesisler kurmak, iş makinaları ve aracları kiralamak yine konusu ile ilgil her türlü aracve gerec almak,bunları işletmek işletme haklarını devralmak ve devir etmek şirket konusu ile ilgili tüm kamu ve idare ve muesseseselerinin belediyelerin,ve özel tesebbuslerin her nevi ihalelerine katılabilir ilgili teahtutlerde buluna bilir gerekli işlemleri yapabilir.
  niyazit64@.. | http://www.bolmehaber.tr.gg (1)

NİYAZİ04 Eylül 2009 Cuma 17:09:13
d=Her nevi konut apartman iş hanı ve iş merkezi inşa etmek pazarlamak bu faaliyetler icin her türlü arazi,arsave bina satın almak ve pazarlamasını yapmak,plan ve mimari proje hazırlamak ve yapmak. e=Bilimüm inşaat malzemeleri ithal ihrac, toptan ve parekende alım satımını yapmak. f=Şirket her türlü inşaat malzemeleri boya ,seramik,sıhhi tesisat malzemeleri,demir cimento,kereste ,sac,tugla ,agac,ve agactan mamul eşyalar satın almak,pazarlamasını yapmak, toptan ve parekende satmak,ithal ve ihrac etmek. g=Şirketin iştigal mevzuu konular ile ilgili bilimum dahili ve harici ticaret konularında yurt ici ve yurt dışı ihalelere iştirak etmek. h= Şirket her türlü harfiyat taahhut işleri yapmak, ihalelere girmek bayilik almak ve vermek ve ticaretini yapmak.
  niyazit64@.. | http://www.bolmehaber.tr.gg (1)

niyazi04 Eylül 2009 Cuma 16:09:06
BÖLTAŞ.inşaat.taahhut, tarımö,hayvancılık,akaryakıt,temizlik,sanayi ve ticaret,limited şirketi ana sözleşmesi.\r\n Kurucular- Madde 1-- Asagıda adları soyadları ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında ,T.T.K Hukümlerine göre bir limited sirketi kurulmuştur. \r\n sıara no 1- Kurucunun adı soyadı erdogan tetik. ikametgah adresi,kurşunluk mahallesi mavisehir sıt. d-blok no-11. uyrugu tc.uyrugu.\r\nsıra no -2-kurucunun adı soyadı yılmaz KARAHAN, ikametgah adresi karakuyu mah.ulus ,cad,no-22 bolme uşak. uyrugu tc uyrugu.\r\n Sirketin unvanı madde-2, Şirketin unvanıBÖLTAŞ, insaat taahhut,tarım hayvancılık,akaryakıt ,temizlikve ticaret limited şirketidir.\r\n Amac ve konu madde -3- Şirketin amac ve konusu baslıca şunlardır,\r\n1- inşaat alanında\r\na=Hernevi beledıyelerin özel şirketlerin,kooparatiflerinve sahıslarınbetaon kilit parke yollarının yapımıve gerekli malzemesinin alım satımınıve ithalatınıve ıhracını yapmak.\r\nb= Her türlüyol yapımında kullanılacak kilitli parke, bordur,yagmur olugu,biriket,ve büz malzemelerın imalatını yapmak ve yaptırmak.\r\nc=Her nevi bayındırlık ve turizm , işletmeleri,soryal ve endıstriyel tesisler,yapmak,emlak alım satımı yapmak,kiralamak,kamu ve özel sektöre ait gayrimenkul ve hakları kiralamak ve tesis yapmak\r\n devam edıyor---------
  niyazit64@.. | http://www.bolmehaber.tr.gg (1)

NİYAZİ04 Eylül 2009 Cuma 12:09:54
UŞAK TİCARET SİCİL MEMURLUGUNDAN SICIL NO 6379 KAYNAK.turkıye tıcaret sicili gazetesi tıcaret unvanı -böltaş insaat tahhut tarım hayvancılık, akaryakıt,temizlik,sanayi ve tıcaret,limited şirketi. ticaret merkezi,karakuyu mahallesi. cumhurıyet meydanı no-8 beledıye hizmet bınası bölme. tıcaret merkezi ıle tıcaret unvanı sıcılı yukarıda yazılı olan limited sirketin, uşak 2 cı noterlıdgınden tasdıkli 01.12.2007 tarıh 02 ortaklar kurulu kararının rescıl ve ilanı istenmiş keyfiyetin 6762 sayılı T.T.K. hükümlerince uygun olarak dosyalarında mahfur belgelere istinaden 01.11.2007. tarihinde tescil edildigi ilan olunur. karar sıra no. o2. Toplantı tarıhi 01 .11.2007 karar metninin bir özeti benzin istasyonun satış yeri acılması.hk baskanın adı soyadı erdogan TETİK, Üyelerin adı soyadı, Yılmaz KARAHAN. KARAR METNİ Böltaş ,insaat,taahhut,tarım, hayvancılık,akaryakıt ,temizlik,sanayı ve tıcaret limited şirketi ortaklar kurulu 01.11.2007 Tarıhınde oplanarak asgıda yazılı kararları almışlardır
  niyazit64@.. | http://www.bolmehaber.tr.gg (1)

NİYAZİ04 Eylül 2009 Cuma 10:09:21
Beledıye meclisinin bugün saat 14.00 de yapılan toplantısında gündemin 10 maddesinde yer alan. Belediyemize ait 1 adet bordür büz makinası 1 adet forklift iş makinası ve 2 adet cimento silosunun UTAŞ İnsaat, gıda, tasımacılık, turızm, temizlik, işletmecilik, San ve TİC. A.Ş. adına yapılan tahsisin kaldırılması ve bölme belediyesine gecici olarak tahsis edilip edilmemesi konusu Fen işleri müdürlügünün 13.10 .2006 tarih ve yazısı ve ekleri ile birlikte görüşülmüş olup görüşmelerin tamamlanmasından sonra. Belediyemize ait 1 adet bordür büz makinası , 1 adet forklıft iş makinası , 2 adet cimento silosun UTAŞ insaat, gıda, tasımacılık,turızm ,temizlik,işletmecilik,San ve TİC. A.Ş. adına yapılan tahsisin kaldırılmasına ve bölme belediyesine gecici olarak tahsis edilmesi konusunun gindem dışı bırakılması teklifi oya sunulmuş olup yapılan oylama sonucunda oy birligi ile kabul edilmistir. yazman- M. ZENGİN , sef- D.TUNAY. yazı işleri müd.V.M.PEKER. Mesut APAYDIN Halime IŞIK M. KÜCÜKYEŞİL belediye .başkanı katip katip
  niyazit64@.. | http://www.bolmehaber.tr.gg (1)Bilgi | Mesaj Ekle
Ziyaretçi defterinde: 13 sayfada toplam 125 kayıt bulunuyor. | Görüntülenen sayfa : 12
Sayfalar
< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | >
Derlenme Süresi:2,395 s
Sayaç: