ASP.Net Programlama İle File upload islemi ve farkli kaydetme(güncellendi) - ASP.NET Webmaster bilgi bankası, knowledge base Webmaster Araçları

AnaSayfa > ASP.NET > ASP.Net Programlama İle File upload islemi ve farkli kaydetme(güncellendi)
Kategori: ASP.NET
Gönderen: Admin
Tarih: 2008-11-11
Puan: 0   Puan:0 | Katılımcı:0 | Katılımcı : 0
Okunma: 4066
  
 
1 puan 2 puan 3 puan 4 puan 5 puan 6 puan 7 puan 8 puan 9 puan 10 puan

<%@ Page Language=VB Debug=true %>
<script runat=server>
Sub SubmitButton_Click(Source As Object, e As EventArgs)
MyFile.PostedFile.SaveAs("c:\upload\" & txtFileSaveAs.Value)
TheMessage.InnerHTML = "Dosya Yüklendi!"
End Sub
</SCRIPT>
<HTML>
<HEAD>
<TITLE> HTMLInputFile Control ile Dosya Upload Y?lemi </TITLE>
</HEAD>
<BODY LEFTMARGIN="40" TOPMARGIN="80">
<form enctype="multipart/form-data" runat="server">
Yüklenecek dosya:
<BR>
<input id="MyFile" type="file" runat="server">
<BR><BR>
Dosyanyn farkly kaydedilecek ady:(Örn:Deneme.doc)<BR>
<input id="txtFileSaveAs" type="text" runat="server">
<BR><BR>
<span id="TheMessage" runat="server�>
</span>
<BR><BR>
<input runat="server" type=button value="Yükle" OnServerClick="SubmitButton_Click" >
</Font>
</Form>
</BODY>
</HTML>

Bu yazdy?ymyz sayfada upload edece?imiz dosyalar C:\Upload klasörü içine gönderiyoruz. Formun kodlama tipini �multipart/form-data � olarak belirliyoruz.Bu HTMLForm synyfynyn özelli?inden kaynaklanyyor.E?er bunu yazmazsanyz upload i?leminiz çaly?mayacaktyr.
Dosya yüklerken kaydedilen dosya normalde orijinal adyny korur.Fakat yukarydaki örnekte sadece dosyanyn kendinisini almak için Path.GetFileName kullanylmady.Dosyanyn adyny de?i?tirmek için FileInput.PostedFile.FileName özelli?inden yararlanyldy.Bu da dosyanyn adyny istedi?imiz gibi de?i?tirmemizi sa?lady.Di?er bir önemli nokta ise dosya yükleme i?lemi kullanyrken web.config dosyasynda bir takym önemli ayarlamalar yapmak gerekiyor.Sitenizin güvenli?i için yapylan bu ayarlamalarda yüklenen dosyanyn boyutunu, uzantysyny belirlenir.Bunu sa?layan da httpRuntime synyfydyr.Örne?in dosyanyn boyutunu ayarlamak için web.config dosyasyndaki ayarlama a?a?ydaki gibi olabilir:

<system.web>

<httpRuntime maxRequestLength="4096" />

</system.web>Yorumlar
Henüz Kimse Yorum Yapmamış, ilk yorumu siz ekleyin!
Yorum Ekleme Aparatı
Yorum Eklemek için lütfen sol menuden giris yapınız..
Toplam 0 yorum listelendi.