Delphide harici application çalıştırma - Delphi / Kylix Webmaster bilgi bankası, knowledge base Webmaster Araçları

AnaSayfa > Delphi / Kylix > Delphide harici application çalıştırma
Kategori: Delphi / Kylix
Gönderen: Admin
Tarih: 2011-02-20
Puan: 0   Puan:0 | Katılımcı:0 | Katılımcı : 0
Okunma: 6369
  
 
1 puan 2 puan 3 puan 4 puan 5 puan 6 puan 7 puan 8 puan 9 puan 10 puan

uses ShellApi;
...
ShellExecute(Handle, 'open',
'c:\Windows\notepad.exe', nil, nil, SW_SHOWNORMAL);

ShellExecute(Handle,'open',
'c:\windows\notepad.exe','c:\SomeText.txt',
nil, SW_SHOWNORMAL);

ShellExecute(Handle,'open',
'c:\DelphiDownload',
nil, nil, SW_SHOWNORMAL);

ShellExecute(Handle, 'open',
'c:\MyDocuments\Letter.doc',nil,nil,SW_SHOWNORMAL);

ShellExecute(Handle, 'open',
'http://delphi.about.com',nil,nil, SW_SHOWNORMAL);

var em_subject, em_body, em_mail : string;
begin
em_subject := 'This is the subject line';
em_body := 'Message body text goes here';

em_mail := 'mailto:delphi.guide@about.com?subject=' +
em_subject + '&body=' + em_body ;

ShellExecute(Handle,'open',
PChar(em_mail), nil, nil, SW_SHOWNORMAL);
end;


// Execute the Windows Calculator and pop up
// a message when the Calc is terminated.
uses ShellApi;
...
var
SEInfo: TShellExecuteInfo;
ExitCode: DWORD;
ExecuteFile, ParamString, StartInString: string;
begin
ExecuteFile:='c:\Windows\Calc.exe';

FillChar(SEInfo, SizeOf(SEInfo), 0);
SEInfo.cbSize := SizeOf(TShellExecuteInfo);
with SEInfo do begin
fMask := SEE_MASK_NOCLOSEPROCESS;
Wnd := Application.Handle;
lpFile := PChar(ExecuteFile);
{
ParamString can contain the
application parameters.
}
// lpParameters := PChar(ParamString);
{
StartInString specifies the
name of the working directory.
If ommited, the current directory is used.
}
// lpDirectory := PChar(StartInString);
nShow := SW_SHOWNORMAL;
end;
if ShellExecuteEx(@SEInfo) then begin
repeat
Application.ProcessMessages;
GetExitCodeProcess(SEInfo.hProcess, ExitCode);
until (ExitCode <> STILL_ACTIVE) or
Application.Terminated;
ShowMessage('Calculator terminated');
end
else ShowMessage('Error starting Calc!');
end;// run Notepad
WinExec('c:\windows\NOTEPAD.EXE', SW_SHOWNORMAL);

// run Notepad and display SomeText.txt
WinExec('c:\windows\NOTEPAD.EXE C:\SomeText.txt',
SW_SHOWNORMAL);

// execute a DOS DIR command
WinExec('COMMAND.COM /C DIR *.*', SW_SHOWNORMAL);

Yorumlar
Henüz Kimse Yorum Yapmamış, ilk yorumu siz ekleyin!
Yorum Ekleme Aparatı
Yorum Eklemek için lütfen sol menuden giris yapınız..
Toplam 0 yorum listelendi.